Twitch Clip Downloader

Cách tải xuống video hoặc hình ảnh twitch trên máy tính của bạn.

Chỉ cần thêm sav khi bắt đầu twitch.tv trên mỗi clip bạn muốn tải xuống.

cách thêm sav vào url để tải xuống video twitch

Cách tải xuống video hoặc hình ảnh twitch trên thiết bị di động.

nút chia sẻ clip twitch.

Tìm clip mà bạn muốn tải xuống và nhấp vào nút chia sẻ để biết thêm tùy chọn.

Sao chép url clip bằng cách nhấp vào"Sao Chép Liên kết".

twitch sao chép clip url
cách tải xuống hình ảnh twitch trong trình duyệt.

Chuyển đến trình duyệt yêu thích của bạn, dán liên kết đã sao chép và thêm sav khi bắt đầu twitch.tv.

Chọn kích thước hình ảnh và nhấp vào tải xuống. Bạn sẽ được chuyển hướng đến url hình ảnh gốc, bây giờ bạn có thể lưu nó.

cách chọn kích thước hình ảnh và tải clip.